Słowo joga pochodzi z sanskrytu i i ma znaczenie: ujarzmiać, jednoczyć. Z jednej strony zajmujemy się ujarzmianiem ciała, poddawaniem go naszej woli. Szukamy też harmonii, równowagi między ciałem, umysłem i duchem. 

Kontrola ciała pozwala wzmocnić i oczyścić ciało fizyczne. Budujemy poprawną sylwetkę, wzmacniamy słabsze partie ciała, uczymy się rozluźniać napięcia. W głębokiej praktyce docieramy do narządów wewnętrznych. Jogiczna praca z ciałem stabilizuje też umysł.

Wraz z rozwojem praktyki jogi wprowadzamy ćwiczenia oddechowe, które wspomagają pracę ukadu oddechowego i krążenia oraz uwalniają emocje.

 Joga jest ścieżką rozwoju, która ma prowadzić do wyzwolenia. To wyzwolenie oznacza świadomość natury umysłu, nie poddawanie się mu, świadomą kontrolę zmysłów, dzięki czemu możemy się zwrócić ku prawdziwej naturze naszego jestestwa. Choć dla laika może brzmieć to podejrzanie, w praktyce obserwując odech i myśli, uczymy się kontrolować przepływ myśli, przebywać w ciszy i czerpać radość i poczucie szczęścia z tych prostych stanów, które jednakowoż wymagają stałej, systematycznej pielęgnacji.

Joga jest jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą, psychologią człowieka w praktyce. Poprzez wnikliwą obserwację natury ludzkiej stworzono metody pracy z samym sobą obejmujące zasady etyki i samodyscypliny (jamy i nijamy), asany, pranajamę (ćwiczenia oddechowe) oraz koncentrację prowadzącą do medytacji. Poddanie się tym zasadom pozwala wyzwolić poczucie szczęścia niezależne od wielu czynników zewnętrznych oraz na akceptację różnych sytuacji życiowych.

Parę słów o jamach i nijamach: Podczas zajęć jogi zazwyczaj zajmujemy się pracą z ciałem i oddechem, czasem dodajemy elementy wizualzacji lub ćwiczenia na współczucie czy też praktyki koncentracji uwagi mające zaprowadzić nas do stanu medytacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w tradycji jogicznej najpierw zapoznajemy się z jamami i nijamami i wdrażamy je w nasze życie, a dopiero potem zajmujemy się resztą.

Jamy to zasady dyscypliny społecznej: ahimsa - niekrzywdzenie, satya - prawda, asteya - niekradzenie, brahmacarya -wstrzemięźliwość, oraz aparigraha - nie posiadanie więcej niż mi potrzeba.

Nijamy to zasady dyscypliny wewnętrznej: sauća -czystość ,  santośa - zadowolenie, tapas -samodyscyplina, żarliwość w praktyce , svadhyaja - samopoznanie, studiowanie siebie i Iśvarapranidhana - poddane się woli boskiej.

Wdrażanie tych zasad ma głęboki sens: daje podstawy dla zdrowia fizycznego i psychicznego, pozwala poczuć jedność z innymi istotami i wytwarzać w sobie serdeczność do siebie i innych istot.

Elementem jogi jest zdrowa zrównoważona dieta. Sauća / czystość to dbałość by nie zanieczyszczać ciała niepotrzebnymi produktami. Jemy to, co  dla naszej konstytucji ciała i klimatu, w którym żyjemy, jest korzystne i w ilościach, które są odpowiednie nie narażając ciała na braki w odżywaniu, ani na szkodliwy nadmiar. Wówczas, dajemy sobie podstawy do zdrowia fizycznego, które pozwala cieszyć się z życia i współpracować z innymi istotami dla dobra ogólnego.

Parę słów o diecie: ostatnie lata przyniosły wiele nowych sposobów odżywiania i odtruwania.